Tiedote 13.4.2018

Koulutus ja norminpurku tukee työllistymistä

Lisännyt: MarisannaJarva 13. huhtikuuta, 2018

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva pitää tärkeinä kehysriihessä tehtyjä päätöksiä, joissa on kuultu kansalaisten odotuksia. Keinoja työllistymiseen ja sitä tukevaa koulutusta lisätään sekä aktiivimallin ehtoja väljennetään. Myös turhien normien purku jatkuu, kuten koko hallituskauden ajan kaikilla hallinnonaloilla.

- Monessa perheessä huokaistaan, kun yrittäjien ei-omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan parannetaan. Jatkossa myös osakeyhtiön voi perustaa ilman 2 500€ peruspääomavaatimusta, työn ja yrittäjyyden norminpurkutyöryhmän vetäjänä Keskustan ryhmässä toimiva Jarva summaa.

Koko maassa käynnissä olevaan kasvuun ja riittävän osaavan työvoiman saamiseksi päätettiin useita nopeasti käynnistettäviä toimenpiteitä. Yrityslähtöisiä työvoimakoulutuksia, osaajien muuntokoulutuksia ja täsmäkoulutuksia alan vaihtoon laajennetaan työvoimapulaa kohtaaville aloille ja alueille.

- Kaikissa maakunnissa yrityksissä ja julkisella sektorilla on entistä vaikeampi löytää osaajia työhön ja suhteellisesti eniten haasteita tässä on todettu olevan Kainuussa ja Satakunnassa. Kohtaanto-ongelmien takia räätälöityä koulutusta ja työnantajien sekä koulutuksen tarjoajien tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän, sivistysvaliokunnan jäsen Jarva toteaa.

Kehysriihessä päätettiin myös parantaa työttömien opiskelumahdollisuuksia ja laajennettiin aktiivimallin ehtoja joustavammiksi. Yli 25-vuotiaille työttömille esitetään mahdollisuutta tehdä lyhytkestoisia opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Eduskunta edellytti korjaamaan tarvittaessa aktiivimallin ehtoja ja hallitus myös vastasi muutostarpeisiin ensimmäisen kolmen kuukauden jakson jälkeen. Aktiivimallin kriteerit täyttyvät jatkossa myös esim. osallistumalla ammattijärjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen, koulutukseen tai toimintaan.

- On tärkeää kannustaa lisäämään omia työllistymismahdollisuuksia ja tarvittaessa opiskelemaan alan vaihtamiseksi avoimiin työpaikkoihin. Käytännön harjoittelu yrityksissä ja verkkokoulutuksen lisääminen vahvistavat ihmisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sijainnista riippumatta. Tämä on tärkeää etenkin harvaan asutulla alueella, Jarva muistuttaa.

Jaa tämä sivu: