Kolumni Paltamon paikallislehti Väylässä 22.11.2017 

Suomi-laivan suunta on kääntynyt

Lisännyt: AnnaKaarina 14. marraskuuta, 2017

Sipilän hallituksen toimet ja suomalaisten vastuunotto vaikeassa tilanteessa ovat vaikuttaneet siihen, että talous kasvaa ja työllisyys paranee kaikissa maakunnissa. Erityisen positiivista on Kainuun nousu valtakunnan kärkeen työttömyyden vähentymisessä. Tarvitsemme nyt konkreettisia toimenpiteitä myös alueen ja kuntien omasta toimesta yritysten kasvun tueksi ja saadaksemme uutta työvoimaa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä koulutusta vahvistuvilla aloilla alueellamme.

Hallitus vauhdittaa myös puun kestävää käyttöä ja muun biotalouden monipuolista tuotantoa koko maassa. Tämä on keskeistä niin Kainuun kuin Paltamon kasvulle. Maailmalla puun hyödyt terveellisessä rakentamisessa on jo huomattu ja kysyntä kasvaa koko ajan. Myös fossiilisten materiaalien korvaamiseksi kehitetään ja investoidaan nyt paljon puun ja muiden uusiutuvien materiaalien käytön lisääntymiseksi. Valtio tukee vahvasti uudenlaisen puunjalostuksen, elintarvikeviennin, jätteen uusiokäyttöön perustuvan kiertotalouden, puhtaiden energiaratkaisujen, luontomatkailun ja muun biotalouden monipuolista kehitystä. Voimme viedä näitä omalle alueelle tärkeitä elinkeinoja eteenpäin aktiivisesti myös itse niin maakunnassa kuin kunnassa yrittäjyyden edellytyksiä vahvistavilla kehittämistoimilla kuin suorilla päätöksillä esimerkiksi rakennushankkeissa.

Näitä asioita koskevat tavoitteet ovat keskeisiä myös parhaillaan päivitettävässä Paltamon kunnan strategiassa. Paltamon kunta on ollut ja on aktiivinen omissa toimissaan KaiCellin biotuotetehtaan ja sen ympärille rakentuvan, puun sivuvirtojen kestävään hyödyntämiseen keskittyvän ekosysteemin ja yrityspuiston rakentumiseksi kuntaamme. Julkisia rakennuksia kuten kouluja ja esimerkiksi matkailuun liittyviä rakenteita voidaan omin päätöksin tehdä kunnassa yhä enemmän puusta ja vahvistaa siten suoraan alueen omia alan elinkeinoja. Uudet rakennushankkeet tukevat myös kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden palvelujen kehittymistä yhdessä puunjalostusteollisuuden ja matkailun tuomien uusien välillisten työpaikkojen kanssa. Monipuolista varautumista pitäjän kaikkien toimintojen kehittymisessä tarvitaan, sillä kasvaviin palvelutarpeisiin tarvitaan myös taloudellista panosta, joten kaikkea ei voi tehdä kerralla.

Tärkein tehtävämme on nyt huolehtia hyvän kehityksen jatkumisesta. Valtio tekee osansa, että koko Suomessa olevat kasvumahdollisuudet hyödynnetään pysyvien työpaikkojen ja terveen aluekehityksen vahvistamiseksi. Meidän on huolehdittava omasta osuudestamme uuden kasvun varmistamisessa myös kotipitäjämme osalta ja taottava nyt, kun rauta on kuumaa.

Hyvää Suomi100-juhlaa kaikille Väylän lukijoille!

Jaa tämä sivu: