Pohjoinen osaaminen käyttöön ja perusturva kuntoon

Koko maa on suomalaisille arvokas. Yhteiskunnan on pidettävä huolta heikoimmastakin ja tarjottava jokaiselle hyvät eväät elämään. Pohjoinen Suomi tarvitsee lisää koulutusta, osaajia, kannustavaa aluekehittämistä sekä palveluja vahvoissa maakunnissa.

Yrittäjyyteen ja työllistämiseen entistä enemmän vauhtia

 • Biotalous eli uusiutuvat materiaalit ja energia, ruoantuotanto ja niihin liittyvät palvelut sekä
  luovat alat antavat erityisen mahdollisuuden uuteen kasvuun

 • Osaajien saanti turvattava koko maassa, muuttoporkkanoita pohjoiseen töihin tuleville ja yrityksille
 • Verotus ja sosiaaliturva kannustamaan työntekoa, yrittäjyyttä ja riskinottoa

 • Alv-velvollisuuden alaraja nostettava vähintään 20000 euroon muiden Euroopan maiden tavoin
 • Byrokratian karsimista ja normien purkua jatkettava

 • Perusturva mahdollistettava myös yrittäjille perheineen


Perheiden valintoihin vapautta ja arkeen apua

 • Perheiden kotipalvelu kaikkien saataville ja avuksi etenkin tilapäisissä vaikeuksissa

 • Naisten etenemistä työmarkkinoilla ja isien osallistumista lastenhoitoon tuetaan paremmalla perheen ja työn yhteensovittamisella, ei pakkokiintiöillä

 • Vanhemmuuden kustannuksia on tasattava työnantajien kesken tai siirrettävä valtiolle

 • Mahdollisuuksia joustavaan työaikaan ja osa-aikatyöhön on lisättävä

 • Yksinhuoltajille ja yksinyrittäjille mahdollistettava lisätukea arjen pyörittämisessä

 • Pienituloisille lapsilisään sadan euron korotus

Perusturva kuntoon

 • Uudistetaan Perusturva. Tarvitaan perustulo, joka poistaa kannustinloukut, helpottaa tulojen yhteensovittamista ja kannustaa työnvastaanottamiseen.

 • Verotuksella on varmistettava, että jokainen työssä tienattu euro kasvattaa tuloja.


Koulutus mahdollistettava kaikille koko maassa

 • Laadukas perusopetus ja koulutuksen saavutettavuus on turvattava koko maahan
  Nuorilla on oltava mahdollisuus opiskella joko lähilukiossa tai erikoislukiossa
  sekä tutustua työelämään osana opetusta

 • Jokaisessa maakunnassa on oltava vähintään yksi korkeakoulu

 • Lukutaito ja muut perusasiat haltuun jo ensiluokilla!


Puunkäyttö osaksi ilmastonmuutoksen ratkaisua

 • Puunkäyttöä lisättävä ja tehtävä käytöstä osa ilmastonmuutoksen ratkaisua - ei ongelmaa!
 • Puunkäyttöä tuotemateriaaleissa sekä kerrostalo- ja julkisessa rakentamisessa pitää vahvistaa

 • Bioenergian ja suomalaisen ruoan käyttö, vienti ja omavaraisuus on saatava kasvuun